Advocaten en juristen geven

Juridisch advies en rechtsbijstand 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een complex en breed rechtsgebied en is continu in beweging en kan niet los worden gezien van de onderneming. 

Alle gemaakte afspraken hebben betrekking op de relatie tussen de werknemer en werkgever. Deze afspraken zijn geregeld in de wet, de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of het individuele arbeidscontract. Ter bescherming van de werknemer als zwakkere partij zijn de regels en wetten veelal van dwingend recht en mag hier niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

De arbeidsrechtadvocaten en juristen van Rechtshulp Nederland werken voor zowel commerciële ondernemingen als non-profit organisaties. Wij adviseren HR-afdelingen, ondernemingsraden en bestuurders over alle aspecten van het arbeidsrecht. Onze advocaten geven onder meer juridisch advies en bijstand bij arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheid,  reorganisaties, bedrijfsfraude en privacy. 

De juristen kunnen u bijstaan bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten of het beoordelen daarvan, eventueel in samenwerking met uw HR-afdeling. Onze advocaten kunnen u bijstaan in procedures en procederen als het niet anders kan worden opgelost.

Heeft u advies en hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of andere arbeidsrechtelijke documenten of heeft u een zieke werknemer en verloopt de re-integratie niet zoals het moet of houdt een voormalig werknemer zich niet aan een concurrentie- of relatiebeding? 

Op 1 augustus 2022 verandert het arbeidsrecht:

Studiekostenbeding
Soms moet een werknemer verplicht (op grond van wet of CAO) een opleiding volgen voor een bepaalde functie. De werkgever mag de kosten van verplichte opleidingen vanaf niet langer verhalen op de werknemer via een studiekostenbeding. Daarnaast moet de werkgever de werknemer in staat stellen de opleiding onder werktijd te volgen.

Nevenwerkzaamheden
In de nieuwe wet mag een werkgever een werknemer niet langer belemmeren om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken. Een werkgever moet daarvoor een goede reden hebben, bv. belangenconflict of overschrijding van de arbeidstijdenwet.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Werknemers hebben recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat werkgevers vanaf 1 augustus 2022 schriftelijk na indiensttreding meer informatie moeten verstrekken. Het gaat dan over de essentiële aspecten van de arbeidsovereenkomst. Hier kan gedacht worden aan: de plaats waar wordt gewerkt als er geen vaste werkplek is, concrete vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en procedures bij ontslag. Daarnaast mogen werkgevers niet langer van werknemers verlangen om vaak op onvoorspelbare momenten te werken. Deze wetswijziging heeft vooral gevolgen voor werknemers met een oproepcontract. Werkgevers moeten er dus aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te realiseren

Heeft u vragen over de wijzigingen in het arbeidsrecht? Onze arbeidsrecht juristen staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem contact op met onze jurist arbeidsrecht en informeer naar de mogelijkheden om u te adviseren en bij te staan bij arbeidsconflicten en ontslag.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op ons algemene nr. 085 - 401 77 14 of via onze online chat.