Advocaten en juristen geven

Juridisch advies en rechtsbijstand 

Ondernemingsrecht 

Het ondernemingsrecht betreft een uitgebreid rechtsgebied dat wetten en regels omvat die voor ondernemingen van belang zijn. Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen, gericht op bedrijven met een winstoogmerk. Regels en wetten over de oprichting van een onderneming of over de beëindiging daarvan. Maar tevens over samenwerking, contracten, privacy, financiering, aansprakelijkheid en faillissementen.

Of het nu gaat om het oprichten van (personen) vennootschappen, geschillen tussen aandeelhouders of het opstellen en beoordelen van contracten, aansprakelijkstelling en schadeclaims tegen de vennootschap,  de advocaten en juristen van Rechtshulp Nederland zijn bekend en hebben ruime ervaring in het ondernemingsrecht en kunnen uw vragen beantwoorden.

Verschijning van rechtspersonen in het ondernemingsrecht

Een veel voorkomende rechtsvorm voor een onderneming is de Besloten Vennootschap. Sinds de invoering van de Flex-BV is de Besloten Vennootschap als rechtsvorm enorm toegenomen. De BV is een zelfstandige rechtspersoon, met rechten en plichten en een afgescheiden vermogen. 

Dat is anders dan bij een eenmanszaak waar de rechten en plichten van de ondernemer niet van het privé-vermogen gescheiden zijn. 

De advocaten van Rechtshulp-Nederland kunnen u adviseren en ondersteunen bij de keuze voor een rechtsvorm en zij bieden ook ondersteuning bij het inschakelen van een notaris voor het oprichten van een (besloten) vennootschap.

Juridisch advies en diensten

√ Oprichten vennootschappen en rechtspersonen

√ Opstellen en wijzigen van statuten

√ Mededingingsrecht

√ Opstellen en beoordelen contracten

√ Advisering over fusies, splitsingen en overnames

√ Verkoop en liquidatie van de onderneming

√ Financiering en herstructurering

√ Insolventie/ Faillissementsrecht

Gratis kennismakings- en oriënterend gesprek

Voor de kosten hoeft u het niet te laten, want het eerste gesprek met onze advocaten of juristen is geheel gratis. Rechtshulp Nederland investeert graag in een duurzame relatie met onze cliënten en het kostenaspect mag daarbij geen drempel zijn. 

  • contractenrecht-min
  • jurist rechtshulp met logo2