Advocaten en juristen geven

Juridisch advies en rechtsbijstand 

Samen sterker ondernemen 

Het is onvermijdelijk dat u als ondernemer een keer te maken krijgt met zakelijke geschillen. Juridische problemen kunnen een weerslag hebben op uw activiteiten als ondernemer. Geschillen in een juridische context, die langs de juridische weg opgelost moeten worden. De missie van de advocaten en juristen van Rechtshulp Nederland is ondersteuning van de ondernemer bij het voorkomen van geschillen en het oplossen daarvan.
Onze advocaten verplaatsen zich in uw situatie, vinden oplossingen en zorgen ervoor dat u als ondernemer zich op het ondernemen kunt richten.

Voor veel MKB-ondernemers en ZZP zijn wij vraagbaak en voorzien wij de ondernemer bij geschillen van juridisch advies, waarbij het streven is om geschillen minnelijk op te lossen en alleen procederen als het moet. Niet alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en bestuurders van verenigingen en stichtingen hebben een eigen juridische afdeling, maar wel behoefte aan juridische ondersteuning. Hiervoor biedt Rechtshulp Nederland een juridisch abonnement tegen vaste tarieven, zodat u verzekerd bent van uw eigen huisadvocaat of bedrijfsjurist. 


Onze advocaten en juristen bieden praktische en deskundige adviezen, rechtshulp en rechtsbijstand. Zij leveren maatwerk in juridische dienstverlening tegen een redelijk en passend tarief.

Heeft u een abonnement gesloten dan profiteert u van gratis juridische adviezen en hoge kortingen bij het opstellen van contracten en het uitvoeren van gerechtelijke procedures. Als een bepaalde zaak zich daarvoor leent, kan onze daarin gespecialiseerde advocaat door bemiddeling geschillen oplossen, wat voor u en uw zakenpartner, waarmee u een geschil heeft, een win-win situatie oplevert. Buitengerechtelijke incasso vorderingen worden op basis van no cure no pay door juristen en advocaten uitgevoerd. 

Als ondernemer kunt u een juridisch abonnement al afsluiten voor € 50,00 (excl. BTW) per maand. Een gerechtelijke procedure kan door onze advocaten onder toepassing van procesfinanciering worden uitgevoerd.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is onderdeel van het privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen, gericht op bedrijven met een winstoogmerk. Welke ondernemingsvorm is voor u interessant?

Vastgoedrecht

Vastgoedrecht is het recht dat te maken heeft met onroerend goed, waaronder financiering, koop en verkoop, huur en verhuur, projectontwikkeling en bouwrecht. Meer weten over vastgoedrecht?


Contractrecht

Als ondernemer heeft u dagelijks te maken met overeenkomsten en sluit u dagelijks contracten. Zijn mondeling overeengekomen afspraken rechtsgeldige overeenkomsten?

Arbeidsrecht

Onze advocaten geven juridisch advies bij arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheid,  reorganisaties, bedrijfsfraude en privacy. 


Incassorecht

Is de betalingstermijn van uw factuur al geruime tijd verstreken? Wacht dan niet langer en laat uw  vordering door ons gratis incasseren.

Procesrecht

In civiele procedures met een financieel belang kunt u onder voorwaarden een beroep doen op procesfinanciering.


Contactgegevens Rechtshulp Nederland